نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش آموزشی و توجیهی تولید محتوای الکترونیک

برگزاری همایش آموزشی و توجیهی تولید محتوای الکترونیکبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و با هدف توسعه و تعمیق تولید محتوای الکترونیک درسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری و ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی های معلّمان،دانش آموزان در تولید مواد و رسانه های یادگیری الکترونیکی و در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین راهکار (1-17و 2-17)  نهمین همایش آموزشی توجیهی تولید محتوای الکترونیک با حضور بیش از 500 نفر از آموزگاران و دبیران و مسئولین آموزش و پرورش ناحیه دو و اداره کل متبوع برگزار شد.

در ابتدای این همایش محسن رحمت معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی ناحیه دو ضمن خیر مقدم به مدعوین پانزدهم دي ماه را آخرین مهلت ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره ذکر کرد و گفت:شرکت کنندگان می بایست ابتدا در شبکه ملی مدارس ایران به نشانی roshd.ir بخش تولید محتوا ثبت نام نموده و سپس آثار خود را در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ناحیه مستقر در کارشناسی فناوری اطلاعات تحویل نمایند.

در ادامه دادآفرین رئیس اداره طرح و برنامه اداره کل متبوع با ارائه چند نرم افزار نوین و چگونگی استفاده از این نرم افزارها بر بهره گیری معلمین از فن آوری های نوین آموزشی برای تبیین بهتر، تسهیل در فهم و انتقال و تعمیق مفاهیم مندرج در کتاب های آموزشی تاکید و خاط نشان کرد با استفاده از ظرفیت های موجود می توانیم برای پیشرفت دانش آموزان تولید محتوای الکترونیک را در آموزش و پرورش گسترش داده و برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن تلاش کنیم.