نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی ناحیه دو

برگزاری نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی ناحیه دو


همزمان با سراسر کشور صورت گرفت:

درراستای تمرین مسئولیت پذیری ،دموکراسی  وفرآیند مشارکت در برنامه ریزی مدرسه ،نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی ناحیه دو دردبیرستان سیدمحمدحسینی باحضور فرماندارشهرستان یزد،مدیرکل آموزش وپرورش استان وجمعی از دیگر مسئولان ارشد استانی برگزارشد.دراین برنامه ی فرهنگی دانش آموزان باحضور خودجوش  به نمایندگان منختب رای دادند.گفتنی است انتخابات شوراهای دانش آموزی تمرینی برای شرکت دانش آموزان در انتخابات رسمی کشور و مشارکت بیشتر دانش آموزان در مدیریت بهتر مدرسه است.