نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه " جشنواره جابر بن حیان " دبستان راضی یک "

برگزاری نمایشگاه " جشنواره جابر بن حیان " دبستان راضی یک "به گزارش روابط  عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش  ناحیه دو یزد، نمایشگاه جشنواره جابربن حیان با به نمایش گذاشتن طرح ها ی منتخب دانش آموزی در" دبستان راضی یک "گشایش یافت.

مدیر آموزش‌ و پرورش ناحیه دو دراین آیین که با حضور معاونان آموزشی اداره کل ، ناحیه دو و دیگر مسئولین ابتدائی  صورت گرفت  برضرورت توجه بیشتر به امر توسعه وپژوهش در دانش‌آموزان تاکید نمود.  تحقق اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی، آموزش روش‌های علمی پژوهشی به دانش‌آموزان و استفاده از روش حل مسئله و مشارکت دانش‌آموزان در یادگیری از اهداف عمده  برگزاری جشنواره جابربن حیان است.

گفتنی است در این جشنواره دانش‌آموزان پروژه علمی خود را در قالب آزمایش، طراحی، ساخت، نمایش علمی و جمع‌آوری نمونه (طبقه‌بندی) ارائه و در نمایشگاه به نمایش و داوری می‌گذارند.