نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "نمایشگاه بازارچه کارآفرینی " دبیرستان دخترانه ام البنین

برگزاری "نمایشگاه بازارچه کارآفرینی " دبیرستان دخترانه ام البنیندانش آموزان دخترانه ام البنین آثار ودست ساخته های خود را درقالب "نمایشگاه بازارچه کارآفرینی " به معرض تماشا گذاشتند. این فعالیت خودجوش دانش آموزی مور دبازدید مسئولین مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو قرارگرفت.