نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمازجماعت باحضور اولیا در دبستان رباب یک

برگزاری نمازجماعت باحضور اولیا در دبستان رباب یکدرراستای فعالیت های فرهنگی تربیتی و باهدف تقویت ارتباط خانه ومدرسه ، در یک حرکت نوین جمعی از اولیا   با شرکت در نمازجماعت  دانش آموزان فضای صمیمی ومعنوی خلق کردند.ضمنا برنامه محفل انس با قرآن نیر دراین آموزشگاه اجرا شد.