نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست مشترک نمایندگان مدیران سه مقطع با سرگروههای پرورشی و مشاوره مدارس ناحیه دو یزد

برگزاری نشست مشترک نمایندگان مدیران سه مقطع با سرگروههای پرورشی و مشاوره مدارس ناحیه دو یزدعلی خدایی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در این نشست در سخنانی، با اشاره به احتمال وجود برخی آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان، خواستار ارائه ی راهکار مناسب برا ی رفع این آسیب ها شد.

وی افزود: توجه ویژه به سواد رسانه - آموزش  آن به والدین دانش آموزان و نیز تبیین و آگاه سازی آنان  پیرامون آسیب های فضای مجازی،  می تواند راهگشای بسیاری از  مسائل و چالش ها باشد.

در ادامه، حضّار به بحث - تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.