نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست حلقه های صالحین بسیج دانش آموزی

برگزاری نشست حلقه های صالحین بسیج دانش آموزیدر راستای آگاهی بخشی و ارتقاء معلومات و دانش افزایی نشست حلقه های صالحین بسیج دانش آموزی ناحیه دو یزد با موضوع آسیب ها و مشکلات برگزاری حلقه ها در مدارس و فعالیت های متناوب حلقه های صالحین دانش آموزی در تابستان در محل نمازخانه این مدیریت برگزار شد.

در پایان از زحمات سرگروه های حلقه های صالحین در طول سال تحصیلی با تقدیم هدایایی قدردانی شد.