نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه دو صحرانوردی دانش آموزان نواحی یک ودو در منطقه دربید

برگزاری مسابقه دو صحرانوردی دانش آموزان نواحی یک ودو در منطقه دربید


به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی :

در راستای نکوداشت روز دانش آموزمسابقه دو صحرانوردی با شرکت  دانش آموزان متوسطه دوره اول ودوم نواحی یک ودو در منطقه دربیدبرگزارشد.درپایان نتایج ذیل حاصل شد:

متوسطه دوره اول 1.مهدی خادمی 2.علی سجادی نسب  (هردواز جواد الائمه)

3.مهدی سراب 4.سیدعلیرضا حسینی از ملاصدرا(هرد ازملاصدرا)

متوسطه دوره دوم: 1.مهدی دهقان ازهنرستان شهید چمران2.مهدی امیری از دبیرستان سیدمحمدحسینی3.سیدامیرحسین هاشمی 4.علیرضا افشار (هر دو ازهنرستان شهید چمران)