نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات قرآن،عترت و نمازدانش آموزان پسر متوسطه دوره اول

برگزاری مسابقات قرآن،عترت و نمازدانش آموزان پسر متوسطه دوره اولبه گزارش  کارشناسی قرآن،عترت ونماز ناحیه دو مسابقات قرآنی دررشته های حفظ ، روخوانی ، اذان وقرائت  دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول (مرحله ی ناحیه ای )  درآستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزارشد.