نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات علوم آزمایشگاهی مرحله دوم " دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم درناحیه دو "

برگزاری مسابقات علوم آزمایشگاهی مرحله دوم " دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم درناحیه دو "مرحله دوم  مسابقات علوم آزمایشگاهی  دروس فیریک ، شیمی وزیست با شرکت 64  دانش آموزان دختربرگزیده مرحله آموزشگاهی  متوسطه  دوره دوم  با حضورمعاون ،کارشناسان آموزش متوسطه وگروه های آموزشی ناحیه دو  برگزار شد.شرکت کنندگان در این مسابقات با انجام مستقیم و زنده آزمایشات ، خلاقیت و نوآوری‌شان را در مواجهه با موقعیت‌های جدید به نمایش ‌گذاشتند تا میان آنها داوری شود.گفتنی است  مرحله آموزشگاهی این مسابقات در آذرماه برگزار شده وشرکت کنندگان دراین مرحله  پس از انتخاب نفرات برتر به مرحله استانی راه حواهند یافت.