نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات طناب زنی ابتدایی دختران ناحیه دو

برگزاری مسابقات طناب زنی ابتدایی دختران ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی ورزشی صورت گرفت :

مسابقات طناب زنی ابتدایی دختران ناحیه با بیش از 65 نفر در سالن قدس برگزار شد که سرانجام در ماده نمایشی انفرادی

1-سیده سانیا نظری پناه(جوادالائمه)

2-الهام تقی نیا(تفضلی)

3-ریحانه خانی(شیواصبوری)

 

در ماده سرعت30ثانیه

1-درسا راهدار(مطهری)

2-مبینا منصورآبادیان(بستانی)

3-نگار حسینی(تفضلی)

 

و تیمی

1-تفضلی

2-نخعی نژاد

3-مطهری

به مقام های برتر رسیدند.