نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات دو ومیدانی پسران ناحیه دو

برگزاری مسابقات دو ومیدانی پسران ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای تقویت فعالیت های فرهنگی تربیتی  ورزشی  یکسری مسابقات دو میدانی بین تیم های  مدارس ابتدائی ،متوسطه ی دوره ی اول و دوم ناحیه دو برگزارودرپایان نتایج ذیل حاصل گردید:

در ابتدائی : مقام اول دبستان  شاهد آئینه ساز – مقام دوم :دبستان  راضی 2 ،مقام سوم: دبستان  سماومقامچهارم : دبستان رمضانی

درمتوسطه دوره اول : مقام اول دبیرستان ملاصدرا  ، مقام دوم : دبیرستان رزمندگان اسلام ، مقام سوم : دبیرستان سیدالشهداء ومقام چهارم : دبیرستان جوادالائمه

درمتوسطه دوره دوم: مقام اول: هنرستان شهید چمران ،مقام دوم دبیرستان جوادالائمه ، مقام سوم :دبیرستان حضرت قائم و مقام چهارم : دبیرستان شهید صدوقی