نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات دو ومیدانی پسران ناحیه دو

برگزاری مسابقات دو ومیدانی پسران ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای تقویت فعالیت های فرهنگی تربیتی  ورزشی  یکسری مسابقات دو میدانی بین تیم های  مدارس ابتدائی ،متوسطه ی دوره ی اول و دوم ناحیه دو برگزارودرپایان نتایج ذیل حاصل گردید:

در ابتدائی : مقام اول دبستان  شاهد آئینه ساز – مقام دوم :دبستان  راضی 2 ،مقام سوم: دبستان  سماومقامچهارم : دبستان رمضانی

درمتوسطه دوره اول : مقام اول دبیرستان ملاصدرا  ، مقام دوم : دبیرستان رزمندگان اسلام ، مقام سوم : دبیرستان سیدالشهداء ومقام چهارم : دبیرستان جوادالائمه

درمتوسطه دوره دوم: مقام اول: هنرستان شهید چمران ،مقام دوم دبیرستان جوادالائمه ، مقام سوم :دبیرستان حضرت قائم و مقام چهارم : دبیرستان شهید صدوقی