نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات تنیس روی میز فرهنگیان

برگزاری مسابقات تنیس روی میز فرهنگیان


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی ورزشی

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی  ورزشی ،مسابقات تنیس روی میز فرهنگیان در سالن اختصاصی تنیس روی میز قدس برگزار شد که نفر اول خانم زهرا دهقانی زاده نفر دوم راضیه مسعودنیا نفرسوم راضیه انصاری و نفر چهارم مینا مسعودنیا و نفر پنجم آمنه باقی زاده که به مسابقات استان اعزام می شوند.