نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات بدمینتون دوره های ابتدایی و متوسطه اول

برگزاری مسابقات بدمینتون دوره های ابتدایی و متوسطه اولبه مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم مسابقات بدمینتون دوره های ابتدایی و متوسطه اول در خانه بدمینتون یزد برگزار و در پایان نتایج زیر به دست آمد:

مقطع ابتدایی : علی تجملیان(مجتمع سیدالشهدا واحد چمران) -  رتبه اول

مقطع ابتدایی : کیارش حسینی (دبستان سهیلی) – رتبه دوم

مقطع ابتدایی : امیررضا عبدالله نام (مجتمع جوادالائمه) – رتبه سوم

مقطع متوسطه دوره اول : معراج راغب(مجتمع سما) – رتبه اول

مقطع متوسطه دوره اول : سید محمد طاها افزونی (شاهد)- رتبه دوم

مقطع متوسطه دوره اول : معین بصیرتیان(امام سجاد) – رتبه سوم