نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله دوم آزمون علمی عملکردی معلمین ابتدایی ناحیه دو

برگزاری مرحله دوم آزمون علمی عملکردی معلمین ابتدایی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد،آزمون علمی ،عملکردی در بخش های علوم تجربی، ریاضیات و فارسی ویژه معلمان دوره ابتدایی  ناحیه در حوزه های هشتم شهریور،راضی یک ودو  برگزار شد.مدیرآموزش وپرورش باهمراهی معاون وکارشناسان ابتدائی ناحیه دو از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.

بهبود ارشیابی کیفی ـ توصیفی، استفاده از ابزارهای متنوع عملی در سنجش و اندازه گیری، ایجاد خلاقیت در شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهداف عمده این آزمون است. شایان ذکراست قریب به 250نفر دراین آزمون حضور داشتند.