نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله اول مسابقات علمی عملکردی معلمان ابتدایی ناحیه دو

برگزاری مرحله اول مسابقات علمی عملکردی معلمان ابتدایی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مرحله اول مسابقات علمی عملکردی معلمان دوره ابتدایی با هدف تقویت شایستگی های حرفه ای ،ارتقای  توان علمی عملی آموزگاران، آشنایی بیشتر با مهارت ها، مفاهیم و دانستنی های دروس علوم تجربی ،ریاضی ،فارسی واهمیت بکارگیری وسایل و امکانات آزمایشگاهی و کمک آموزشی و کاربرد آنها و گسترش فرهنگ تیمی در سه حوزه  دبیرستان زینبیه ، هنرستان های شهید چمران وشهدای نعیم آباد برگزارگردید.گفتنی است این مسابقات مورد بازدید "علی زارع معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو،"محمد رضا میر جلیلی رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی اداره کل استان  وکارشناسان حوزه  ابتدایی ناحیه دو قرارگرفت و دراین مرحله قریب به هفت صد معلم ابتدائی اعم از مرد و زن حضور داشتند.