نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم محفل انس با قرآن همراه با تفسیرآن، هرروز صبح درمراسم صبحگاه دانش آموزی در سالن نمازخانه آموزشگاه شاهد جعفری نعیمی

برگزاری مراسم محفل انس با قرآن همراه با تفسیرآن، هرروز صبح درمراسم صبحگاه دانش آموزی در سالن نمازخانه آموزشگاه شاهد جعفری نعیمی


گزارش تصویری