نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم ختم همکارمان، پیشکسوت فرهنگی، مرحومه حاجیه خانم عصمت قانعی

برگزاری مراسم ختم همکارمان، پیشکسوت فرهنگی، مرحومه حاجیه خانم عصمت قانعی


گزارش تصویری
این مراسم با حضور همکاران اداری و مدارس و نیز دانش آموزان دبستان طالقانی و خانواده های آنان در محل این دبستان برگزار گردید.