نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری محفل انس باقرآن دبیرستان دکتر بتول امام حسینی

برگزاری محفل انس باقرآن دبیرستان دکتر بتول امام حسینی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای ترویج فرهنگ قرآنی با حضور قاری قرآن روحانی فعال فرهنگی آئین فرهنگی محفل انس باقرآن دبیرستان دکتر بتول امام حسینی با مشارکت دانش آموزان این آموزشگاه برگزارشد.