نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری محفل انس باقرآن باحضور نخبه مجرب قرآنی دردبستان خاص قرآنی یاوری

برگزاری محفل انس باقرآن باحضور نخبه مجرب قرآنی دردبستان خاص قرآنی یاوری


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به مناسبت گراميداشت هفته قرآن محفل نورانی  انس با قرآن با حضور نابغه قرآني جهان اسلام ، حافظ نوجوان "حنانه خلفي" در دبستان قرآنی  یاوری برگزار گرديد.