نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای هماهنگی مؤسسین مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای هماهنگی مؤسسین مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


در انتخابات شورای این مجمع، تعداد 11 نفر از کاندیداها انتخاب شدند.

  خانم راضیه سادات حسینی،  کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی، امور شاهد و ایثارگران و امور شوراهای آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، مجمع عمومی و انتخابات شورای هماهنگی مؤسسین مدارس و مراکز غیردولتی این مدیریت به تفکیک مدارس و مراکز در محل پژوهشگاه    آیت الله خاتمی برگزار شد.
 خانم حسینی همچنین از حضور حداکثری مؤسسین مراکز پیش دبستانی، مدارس ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم و هنرستان و مراکز آموزش از راه دور غیردولتی در این مجمع خبر داد  و افزود:  انتخابات شورای هماهنگی مؤسسین این مدارس نیز در همین مجمع برگزار گردید.
وی خاطرنشان ساخت: اعضای این شورا 11 نفر از منتخبین مؤسسین شامل (5 نفر از دوره پیش دبستانی و ابتدایی، 2 نفر از متوسطه اول، 2 نفر از متوسطه دوم، 1نفر از هنرستان و 1 نفر از مراکز آموزش از راه دور) می باشند که در این مراسم از بین 17 نفر کاندیدا انتخاب شدند.

وی همچنین از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای هماهنگی مؤسسین مراکز شامل آموزشگاه های علمی آزاد و زبان خارجی خبر داد.

لازم به ذکر است رؤسای منتخب هر شورا (به تفکیک مدارس و مراکز) به منظور انتخاب عضو شورای نظارت استان به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی خواهند شد.