نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان

برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان


باهدف انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان صورت می گیرد:

بدین وسیله به اطلاع تمامی همکاران عضو شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان یزد می رساند جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت در تاریخ95/12/03 ساعت 16 درمحل آموزشگاه قمی جنب شرکت تعاونی برگزار می گردد.

ضمنا با توجه به اینکه یکی از دستورات این جلسه انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره این  شرکت است. لذا از اعضای محترمی که تمایل به عضویت هیئت مدیر دارند دعوت به عمل می آید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 26بهمن 95 با دردست داشتن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به دفتر شرکت مراجعه نمایند.