نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجلس ترحیم والده "شاهنده "در دبیرستان دخترانه شهید دکتر سید محمد پاک نژاد

برگزاری مجلس ترحیم والده "شاهنده "در دبیرستان دخترانه شهید دکتر سید محمد پاک نژادباحضورمعاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان و جمعی ازمسئولین مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو مجلس ترحیم "والده شاهنده " در دبیرستان دخترانه شهید دکتر سید محمد پاک نژاد" برگزارشد.