نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانور زلزله وایمنی در دبستان دخترانه مهدیه

برگزاری مانور زلزله وایمنی در دبستان دخترانه مهدیهدانش آموزان  دبستان دخترانه مهدیه همگام  با دیگر مدارس استان  ،نوزدهمین مانور زلزله و ایمنی  را برگزارو با مراحل نجات مصدوم ، اطفاء حریق ، کمک به هم نوعان ، پناه گیری و... آشنا شدند.