نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مانور زلزله در دبستان هشتم شهریور ناحیه دو یزد

برگزاری مانور زلزله در دبستان هشتم شهریور ناحیه دو یزد


گزارش تصویری