نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری صبحگاه شهدا"در متوسطه دوره اول شهید فصاحت"

برگزاری صبحگاه شهدا"در متوسطه دوره اول شهید فصاحت"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باهدف ترویج فرهنگ ایثار وشهادت وآشنایی بیشتر دانش آموزان با مجاهدت ها وجانفشانی های شهدا آئین فرهنگی صبحگاه شهدادر " متوسطه دوره اول  شهید فصاحت" بااجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی تربیتی برگزارشد.