نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری "صبحگاه انتظاردبستان دخترانه شهید منگلی"

برگزاری "صبحگاه انتظاردبستان دخترانه شهید منگلی"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف تقویت آموزه های فرهنگی – دینی وتعمیق بخشی به فرهنگ انتظار وظهوروآشنایی بیشتر دانش آموزان با مبانی دینی "صبحگاه انتظاردبستان دخترانه شهید منگلی" درقالب برپایی خیمه انتظار و برنامه ی  قرائت دعای معنوی عهد وفرج برگزاروبرای سلامت وظهورعاجل حضرت بقیه االاعظم (عج) دانش آموزان  دعا نمودند.