نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین کارگاه توجیهی – آموزشی آموزش دهندگان در اداره سواد آموزی ناحیه دو یزد

برگزاری سومین کارگاه توجیهی – آموزشی آموزش دهندگان در اداره سواد آموزی ناحیه دو یزد


این کارگاه آموزشی با حضور سرکار خانم دکتر صادقی برگزار گردید.

 به گفته خانم خدیجه کریمی رئیس اداره ی سواد آموزی نایه دو یزد، در این کارگاه، ابتدا خانم دکتر صادقی به تدریس بخشهایی از کتاب روانشناسی رشد پرداخت و سپس ارزیابی از این کارگاه همراه با  پرسش و پاسخ انجام گرفت.

 لازم به یادآوری است: برگزاری این کارگاه آموزشی در سه مرحله برنامه ریزی شده بود که مرحله آخر آن نیز پایان یافت.