نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه طرح بسته تحولی مدرسه خوانا در ناحیه دو یزد

برگزاری سومین جلسه طرح بسته تحولی مدرسه خوانا در ناحیه دو یزد


با حضور سرگروههای پایه های مختلف تحصیلی مقطع ابتدایی

خانم مژگان حاجی احمدی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دویزد، با اعلام این خبر افزود: در این جلسه، اقدامات صورت گرفته در زمینه ی طرح مدرسه خوانا مورد بررسی و تبادل نظرقرار گرفت.

وی گفت: در این جلسه همچنین سرگروههای این طرح به مدارس مجری معرفی و شرح وظایف آنان تبیین شد.