نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست و بیست وپنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد

برگزاری دویست و بیست وپنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد دویست و بیست وپنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد باحضورفرمانداروسایر اعضای شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد درسالن اجتماعات آموزش وپرورش ناحیه دو برگزارشد.

دراین جلسه موضوع مدارس هیات امنایی دردستورکار قرارگرفت وهریک از اعضاء نقطه نظرات وپیشنهاداتی درخصوص نظارت بیشتر، کیفیت بخشی ،نظرسنجی از اولیاء دانش آموزان وتدبیر مدیریت بهتر ارایه نمودند.گفتنی است درحاشیه این جلسه کارشناس مسئولان نواحی یک ودو گزارشی تفضیلی از عملکرد مدارس هیات امنایی در سال 95-94بیان کردند.مهندس شاکری شمسی فرماندار شهرستان یزد دراین جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه وقدردانی از زحمات متولیان برگزاری هفته تکریم  ازمقام معلم وجشنواره خیرین مدرسه سازبرارتقاء بخشی به جایگاه رفیع معلم درجامعه اشاره وبربسترسازی مشارکت مضاعف مردم  وخیّرین دربرنامه های فرهنگی تاکید نمود.گفتنی است مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو نیز درابتدای جلسه ضمن تشکر از حضور اعضا برضرورت توجه بیشتر به برنامه های سال تحصیلی 96-95(پروژه مهر) اشاره ونظرات ودیدگاه های اعضا را ارزشمند وراهکاری مناسب برای حل وفصل مسائل ومشکلات آموزش وپرورش برشمرد.