نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وپنجاه و دومین جلسه شورای معاونین ناحیه دو

برگزاری دویست وپنجاه و دومین جلسه شورای معاونین ناحیه دوباحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر اعضا دویست وپنجاه ودومین جلسه شورای معاونین درمحل سالن اجتماعا ت مدیریت برگزارشد.

منصورارجمندی مدیرآموزش وپرورش دراین جلسه ضمن تبریک روز مباهله و تکریم خانواده از زحمات کلیه فرهنگیان ومسئولین امر صمیمانه قدردانی نمود.وی کیفیت بخشی به مسائل آموزش وپرورش را موردتاکید قرارداد.

دراین جلسه بی شمار کارشناس مسول ارزیابی وعملکرد و دبیرجلسه گزارشی ازمصوبا ت جلسا ت قبل ارایه نمود. تدوین برنامه های تکمیلی آموزشی وپرورشی ، ارایه طرح های ارزنده وکاربردی درمدارس ، پیگیری مصوبات جلسات شورای آموزش وپرورش و بررسی مسائل ومشکلات جاری از دیگر مباحث این جلسه بود..بیان نقطه نظرات وپیشنهادات اعضا وتصویب چندین مصوبه پایان بخش جلسه بود.