نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وشصت ویکمین جلسه شورای معاونین ناحیه دو

برگزاری دویست وشصت ویکمین جلسه شورای معاونین ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های چرخه ی آموزشی صورت گرفت :

باهدف هم اندیشی ،همسوئی ،همگرایی،بررسی مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی باشرکت مدیرآموزش وپرورش ،معاونین آموزش ابتدائی ،متوسطه ، پرورشی فرهنگی ، برنامه ریزی پژوهش وجمعی ازدیگر اعضا آموزش وپرورش  ناحیه دو  ونمایندگان مرکز بهداشت شهرستان یزد" دویست وشصت ویکمین جلسه شورای معاونین ناحیه دو"درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

درابتدای جلسه پس از تلاوت آیات کلام وحی  "بی شمار" دبیرجلسه مصوبات جلسه ی گذشته را قرائت وخواستار توضیحات لازم درراستای تصمیمات متخذه گردید.

درادامه "علی زارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه "گزارش تفضیلی از اهم  طرح ها وبرنامه های شاخص اجرایی درسال 96-95 استانی و وزراتی را تشریح نمود.

گفتنی است دراین جلسه "خانی کارشناس مسئول آموزش بهداشت شهرستان یزد" با محوریت برنامه ی عملیاتی  خود مراقبتی سازمانی نقطه نظرات وتوضحیات خاصه را ارایه وهمچنین "خانم محمدی دیگر  کارشناس مربوطه از واحد بهداشت شهرستان یزد" درخصوص نیازسنجی برنامه خودمراقبتی سازمانی توضیحاتی بیان نمود.