نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وسی ویکمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزدتان یزد

برگزاری دویست وسی ویکمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزدتان یزدباحضور فرماندار،معاون فرماندارشهرستان یزد،معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان، مدیران آموزش وپرورش نواحی یک و دو یزدوسایراعضا دویست وسی ویکمین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد با موضوع بررسی وارائه راه کارهای مناسب جهت ارتقاء بعدهای اجتماعی و روانی دانش آموزان درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزارشد.

دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی ازکلام وحی، منصورارجمندی مدیرآموزش وپرورش ودبیرجلسه شورای آموزش وپرورش باتشکرازحضورمدعوین وتبریک حلول ماه ربیع الاول برهم افزائی ،همگرائی وهم سوئی بیشتراعضاء درراستای کیفیت بخشی واستفاده از تمامی ظرفیت ها جهت  حل وفصل  مسائل و حصول نتیجه بهترجلسات شورای آموزش وپرورش تاکید نمود.درادامه "سرداری معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان" ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول به تفضیل به موفقیت  ها ،افتخارات ورشد مطلوب آموزش وپرورش استان دربعدهای علمی ،فرهنگی ،ورزشی المپیادها وکنکوردانش آموزان اشاره وخواستار توجه جدی مسئولین امر به رشدهمه جانبه دانش آموزان در تمامی بعدها شد.درادامه تعدادی از اعضا به بیان نقطه نظرات ،توصیه ها وپیشنهادها با مومضوع دستورکارجلسه پرداختند.درپایان سالاری فرماندار شهرستان یزد ضمن تشکر از بیان دیدگاه های اعضا برضرورت برنامه ریزی،هماهنگی بیشتر وتشکیل کارگاه های تخصصی وپژوهشی درزمینه ی مربوطه شد. این جلسه با چندین مصوبه پایان یافت.