نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وسی وچهارمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد

برگزاری دویست وسی وچهارمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش شهرستان یزدباحضور فرماندار شهرستان یزد وسایر اعضا دویست وسی وچهارمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد با دستورکار "بزرگداشت مقام شامخ معلم" درمحل سالن اجتماعت ناحیه دو برگزارشد. درایتدای جلسه " منصورارجمندی " دبیرجلسه شورای آموزش وپرورش مصوبات جلسه ی گذشته را قرائت وگزارشی از ماحصل نتیجه ارایه و برهم افزائی وهمفکری وهمسوئی بیشتر اعضا جهت پیشبرد اهداف جلسه اشاره نمود.

درادامه جلسه هریک از اعضا نقطه نظرات و توصیه ها وپیشنهادات خود را درزمینه موضوع جلسه بیان و درپایان "سالاری " فرماندار شهرستان یزد ضمن قدردانی از اعضا بر ضرورت توجه بیشتر تمامی دستگاه ها در توجه به پاسداشت مقام معلم و ارایه راه کارهای عملی تکریم وتجلیل بهتر از مقام معلم تاکید کرد.