نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وبیست ونهمین جلسه شورای آموز ش وپرورش شهرستان یزد

برگزاری دویست وبیست ونهمین جلسه شورای آموز ش وپرورش شهرستان یزد  با حضورفرماندار،مدیران آموزش وپرورش نواحی یک ودو وزارچ ودیگر اعضاء دویست وبیست ونهمین جلسه شورای آموز ش وپرورش شهرستان یزد درمحل سالن اجتماعات ناحیه دوبامحوریت ارایه گزارش فعالیت های پروژه مهر،گزارش آماری مدارس واقدامات انجام شده درزمینه مصوبات شورا از ابتدای سال 95 تشکیل شد.

دراین جلسه پس از تلاوت آیات کلام وحی ارجمندی دبیرجلسه شورای آموزش وپرورش ضمن تشکر ازحضور اعضا وتسلیت آغاز ماه محرم ایام سوگواری سروروسالار شهیدان امام حسین (ع) برهمدلی وهمگرایی وهم اندیشی بیشتر اعضا جهت قوام واستمرار ترقی وتعالی وتصمیم سازی برنامه های آموزشی وپرورشی تاکید نمود.

درادامه  باشی زاده رابط جلسه گزارشی از اهم مصوبات جلسات شورا از ابتدای سال 95همراه با تصمیم گیری های انجام یافته قرائت نمود. سید ضیاء طباطبائی و محمد معینی معاونین پرورشی فرهنگی نواحی دو ویک نیز به تفضیل خلاصه ای از فعالیت های طرح اوقات وفراغت همرا با آمار وارقام ارایه نمودند.

همچنین غلام پور،ملکی نیا از ناحیه یک ومطهریان از ناحیه دو گزارشاتی درخصوص فضاهای آموزشی، پروژه مهر ومسائل ومشکلات جاری دربازگشایی مدارس بیان کردند.

درپایان مصطفی سالاری فرماندارشهرستان یزد صمیمانه از اعضاء و گزارش دهندگان قدردانی نمود.وی به سرشماری عمومی نفوس ومسکن اشاره وبرمشارکت همه جانبه فرهنگیان ودانش آموزان جهت تسریع بخشی درامرسرشماری تاکید نمود.رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد خاطرنشان کرد قریب به یک سوم بودجه استان را به آموزش وپرورش اختصاص داده ایم تا انشا الله مسائل ومشکلات جاری حل وفصل گردد.

وی درپایان اولویت بندی مسائل ومشکلات وپروژه های در دست کار، تدوین برنا مه ها و جهت دهی به مصوبات را خاطرنشان نمود.

این جلسه با چندین مصوبه توام بود.