نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دویست وبیست هشتمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد

برگزاری دویست وبیست هشتمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش شهرستان یزدباحضور فرماندار،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر اعضاء دویست وبیست هشتمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش  شهرستان یزد با محوریت تعیین خط مشی های کیفیت بخشی به آموزش وپرورش در سال جدید درمحل مدیریت ناحیه دو برگزارشد.

دراین جلسه منصور ارجمندی مدیرودبیر جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان یزد با تشکر ازحضور اعضاء ویاد وخاطره دولتمردان شهید رجایی وباهنر آغاز هفته دولت را به کلیه خدمتگزاران نظام  جمهوری اسلامی تبریک گفت وبرتصمیم سازی سازنده وکاربردی در راستای کیفیت بخشی به دستگاه تعلیم وتربیت تاکید نمود.

درادامه  حسین کهدویی معاون آموزش متوسطه ، سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو ومحمد معینی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه یک درزمینه کیفیت بخشی به آموزش وپرورش به طرح بیان مسائل ،برنامه ها ،موفقیت ها وچالش ها ی فرا رو درحوزه آموزش وپرورش پرداختند ونقطه نظراتی دراین زمینه  بیان کردند.شایان ذکراست درپایان جلسه پس از ذکر توصیه ها وپیشنهادات سایرین، محوریت های توسعه طرح تعالی مدیریت ،توجه خاص به درس کار وفن آوری، هدایت تحصیلی با توسعه  متوازن رشته ها ،تعمیق بخشی به طرح انس باقرآن درپایه ششم وتعامل افزایی بیشتر دستگاه های مرتبط با آموزش و پرورش  به عنوان مصوبات جلسه مورد تائید اعضای جلسه شورای آموزش وپرورش قرارگرفت.