نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه کیفیت و سنجش و ارزشیابی سواد آموزی ناحیه دو یزد

برگزاری دومین جلسه کیفیت و سنجش و ارزشیابی سواد آموزی ناحیه دو یزد


دومین جلسه کیفیت و سنجش و ارزشیابی سواد آموزی ناحیه دو یزد برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا، خانم خدیجه کریمی رئیس سوادآموزی ناحیه دو یزد، به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته  در زمینه ی ارتقاء سطح کیفی سنجش حوزه ی کاری خود پرداخت و در ادامه، حضار جلسه به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.