نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو

برگزاری دومین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی دومین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش  ناحیه دو یزد با حضور اعضا و مدعوین مرتبط با موضوعات در محل سالن اجتماعات  مدیریت  تشکیل گردید.در این جلسه ساماندهی نیروی انسانی ، بررسی وضعیت فضاهای آموزشی درسال آینده ، بررسی نرم کلاس ها ودیگر مسائل ومشکلات آموزشی در دستورکارقرارگرفت.

"ارجمندی" مدیر آموزش و پرورش نلحیه دو یزد  ضمن قدردانی از اعضا و آرزوی قبولی طاعات وعبادات در ماه میهمانی خدا  برضرورت بهینه سازی فضاهای آموزشی ورفع نواقص تاکید نمود.

شایان ذکراست دراین جلسه "سید ابراهیم حسینی معاون پژوهش وبرنامه ریزی" "علی زارع معاون آموزش ابتدائی و" حسین کهدوئی " معاون آموزش متوسطه " اهم نقطه نظرات وپیشنهادات موردی وتوصیه های تکمیلی در راستای کیفیت بخشی به فضاهای آموزشی  را بیان نمودند.