نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه بسته تحولی کلاس گویا، با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

برگزاری دومین جلسه بسته تحولی کلاس گویا، با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد


دومین جلسه بسته تحولی کلاس گویا، با حضور خانم سعیده بهادرزاده، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در ناحیه دو یزد برگزار گردید.

 در این جلسه که  خانم دهقانی رییس اداره آموزش  دوره اول ابتدایی نیز حضور داشت، ابتدا علی زارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو یزد،  گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه کشوری بسته تحولی کلاس گویا مستقر در این ناحیه  ارایه کرد.
در ادامه  خانم سعیده بهادرزاده با  اشاره به  پایان مهلت ارسال آثار جشنواره تولید محتوای دوره پیش دبستانی، پیرامون نحوه جمع آوری آثار و تعداد آثار دریافتی برتر ارائه طریق نمود.