نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ی آموزش انتخاب رشته ی کنکور، ویژه ی مشاوران و نیز دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه ی ناحیه دو یزد

برگزاری دوره ی آموزش انتخاب رشته ی کنکور، ویژه ی مشاوران و نیز دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه ی ناحیه دو یزد


گزارش تصویری