نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ی آموزشی - توجیهی ویژه ی مدیران جدیدالانتصاب مدارس ناحیه دو یزد

برگزاری دوره ی آموزشی - توجیهی ویژه ی مدیران جدیدالانتصاب مدارس ناحیه دو یزد


این دوره آموزشی به مدت 44 ساعت برگزار گردید.

مصطفی کارگر کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه دو یزد و مدیر برگزاری  دوره ی آموزشی مزبور در این باره گفت: در این دوره ی آموزشی  که در مرکز ضمن خدمت امام جعفر صادق(ع) برگزار گردید، تعداد 23 نفر مدیران جدیدالانتصاب در مدارس مقطع ابتدایی و  21 نفر در مدارس مقطع متوسطه شرکت داشتند.

وی افزود: مدرسین این کارگاه آموزشی از  کارشناساسی های مختلف در ناحیه دو یزد حضور یافته اند.