نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پسر پایه نهم

برگزاری دوره عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پسر پایه نهمبا هدف تقویت بنیه دفاعی و آمادگی همه جانبه در دانش آموزان دوره عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه دوره اول ناحیه دو برگزار گردید . در این برنامه دانش آموزان با نحوه باز و بست کردن، اصول و روش های تیر اندازی، پدافند عامل و غیر عامل و آشنایی با سلاح بصورت عملی آموزش دیدند.