نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت «فضیلت گمشده»

برگزاری دوره ضمن خدمت «فضیلت گمشده»


گزارش تصویری
در این دوره ی آموزشی، مهندس مصطفی کارگر، کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه دو یزد، به تبیین ابعاد مختلف مسئولیت پذیری و مدیریت حوزه ی کاری توسط هر کارمند، به ویژه در مواقع بحران پرداخت.