نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی آئین نگارش و نامه نگاری در ناحیه دو یزد

برگزاری دوره آموزشی آئین نگارش و نامه نگاری در ناحیه دو یزد


این دوره آموزشی، ویژه ی کارکنان اداری و طی چند مرحله به اجرا درآمده است.

عزیزا... عزیزی، کارشناس امور مستندسازی ناحیه دو یزد، مدرّس این دوره آموزشی، به تشریح جدیدترین شیوه های نامه نگاری و آئین نگارش و ویرایش بخشنامه ها و نامه های اداری پرداخت.