نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعلی روح بخش ندبه درمدارس "فاطمه الزهرا و طوبی"

برگزاری دعلی روح بخش ندبه درمدارس "فاطمه الزهرا و طوبی"دراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی وتقویت آموزه های دینی ،باشرکت جمعی از اولیا ،مسئولین مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ودانش آموزان  "دعای فرح بخش ندبه  روزجمعه " این هفته در مدارس دخترانه "فاطمه الزهرا و طوبی" برگزارگردید.