نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای ندبه در دبیرستان مهدیه

برگزاری دعای ندبه در دبیرستان مهدیهدرراستای تقویت فرهنگ مهدویت وانتظار ،باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ،اعضای انجمن اولیا مربیان وجمعی ازاولیا ودانش آموزان آئین فرهنگی دعای ندبه روز جمعه دردبیرستان دخترانه مهدیه برگزارگردید.