نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای فیض بخش ندبه "هنرستان مشکی"

برگزاری دعای فیض بخش ندبه "هنرستان مشکی"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باهدف تقویت آموزه های دینی اخلاقی ودرراستای تکمیل چرخه آموزشی باحضور معاون پرورشی فرهنگی ورئیس اداره فرهنگی هنری وکارشناس مسئول اردوهای دانش آموزی وشرکت دانش آموزان آئین روح بخش دعای ندبه در هنرستان مشکی برگزارگردید.