نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای روح بخش ندبه در مدارس ابتدایی شهید زینی و شهادت

برگزاری دعای روح بخش ندبه در مدارس ابتدایی شهید زینی و شهادتبا حضور طباطبایی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو، جمعی از اولیا و دانش آموزان آیین فیض بخش دعای ندبه در مدارس ابتدایی دخترانه شهید زینی و شهادت برگزار شد.

دبستان شهید زینی

دبستان شهادت