نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای روح بخش " ندبه " در دبیرستان نمونه اویسی

برگزاری دعای روح بخش " ندبه " در دبیرستان نمونه اویسیدرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی و تقویت آموزه های دینی با شرکت جمعی از اولیا ، دانش آموزان و حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دعای روح بخش " ندبه " در دبیرستان نمونه اویسی برگزار گردید.