نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای روح بخش " ندبه " در دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره اول

برگزاری دعای روح بخش " ندبه " در دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره اول


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف تکمیل فعالیت های چرخه ی فرهنگی و تقویت آموزه های دینی با شرکت جمعی از اولیا ، دانش آموزان و حضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر مسئولین  دعای روح بخش " ندبه " در دبیرستان دخترانه  فرزانگان دوره اول برگزار گردید.